Projektet i Lankälven påbörjades 2017 med rivningen av en dammanläggning i byn Södra Hyttan, som ligger omkring två mil öster om Hällefors.  Dammen hade sedan 1600-talet utnyttjat vattenkraften för att driva blåsbälgarna i hyttan där man smälte järn. Dammen hindrade även öringen och andra djur från att vandra i älven. Vi tyckte det var dags att ge lite tillbaka till naturen och dämed oss själva. 

 

Målet med restaureringen av älven är att hjälpa älvens hotade öringsbestånd och andra livsformer som finns i vattnet.


– Därför har vi gett älven den grusbotten som öringen kräver för att kunna lägga ägg. Grusbottnarna hade förstört av industrins verksamhet. Genom att placera ut stenar arbetar vi även för att återskapa en naturlig livsmiljö åt öringsynglen och de insekter, fiskar, kräftdjur och så vidare som öringen äter, säger Alexander Baker på Rewilding Lankälven.


Så snart som Lankälvens ekosystem bedöms vara stabilt nog planerar projektet att återinplantera flodpärlmusslor från ett närliggande vattendrag vars musselbestånd är döende. Eftersom musslan spenderar en del av sin livscykel som parasit på öringen måste denna först ha återhämtat sig.We are part of Rewilding Europe ! In English (new window). 


Biderna visar arbetet med att återförvilda Lankälven. 
Syntolkning: På bilderna är människor som bär ut grus och stockar som de slänger ut i vattnet. Några tittar på något som fångats i hinkar. Någon står vid älven och visar något från en bok. Alla ser glada ut.