Vi finns i Södra Hyttan och verkar förhållbar natur- och kulturturism, interpretation och rewilding.

Syntolkning: Bakgrundsbilden visar ett älvdelta, med skog och berg omkring. Loggan visar texten "Bergslagens Visitors Center" med en gran, ett hus och en trollslända. 

HÄR BÖRJAR NATUREN

Södra HyttOmrådets Ideella Förening, SHOIF (uttalas shåjf) har sedan år 2000 ordnat med kulturella aktiviteter i en gammal hyttmiljö. Länge har vi haft planer om att starta ett visitor center och 2018 satte vi igång tack vare ett LONA-bidrag. 

Idén är att ordna aktiviteter och utställningar som berättar om vår natur. Idén är att det ska vara hållbart. Besökarna ska inte slita på naturen utan istället erbjudas aktiviteter som istället främjar nauren och lokalsamhället. 

Syntolkning: Till vänster "Lankälvskatedralen", ett högre hus murat av grönblå slaggstenar. Fönstren är färgat glas som visar färgglada fiskar. 

Till höger är Blåshuset, ett rödmålat trähus med gula dörrar och spröjsade fönster. Det ryker ur skorstenen. Det är vinter. 

SOMMAREN 2022

Vi finns vid Bergslagens Bokoppis i det vi kallar Blåshuset och har samma öppettider d.v.s.  lördagar och söndagar 2/7 till 14/8 kl 10-16. Det kommer att vara visning kl 15. Övrig tid kan det ibland vara obemannat. Välkommen in!


Det finns en karta med sevärdheter och information om Lankälvs-katedralen, Bergslagen och vår fina raketmassugn.  Ute finns historiska bilder som kan jämföras med nutid. 

Vill du gå en guidning eller lära dig något på en kurs? Våra guider hjälper dig. Besök guidesidan:

www.outdoorpeopleofbergslagen.com

Denna naturvårdssatsning har medfinansierats genom statsbidrag förmedlade av Länsstyrelsen i Örebro och Hopajola.